Dr. Harangi László

Egyéni Ügyvéd

Bemutatkozás

Dr. Harangi László Attila egyéni ügyvéd vagyok. Békéscsabán 1959. október 26-án születtem. Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Egyetemre 1980 –ban nyertem felvételt a mai Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakára, (akkoriban JATE ÁJTK volt a neve). Tanulmányaimat nappali tagozaton végeztem. Diplomát summa cum laude eredménnyel 1985-ben szereztem, majd a kötelező szakmai gyakorlatot követően 1987. októberéren eredménnyel szakvizsgát tettem.

Az akkori Igazságügyi Minisztérium ösztöndíjasként, a Békéscsabai Városi Bíróságon fogalmazóként kezdtem meg jogászi munkámat.

1986. márciusától, jogi előadó lettem, akkori főprofilom a szövetkezeti jog volt így a Magyar–Szovjet Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél folytattam tevékenységemet (Békéscsaba-Mezőmegyer).

1987. januárjától jogi előadóként, majd a jogi szakvizsga letételét követően már jogtanácsosként a Hunyadi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél (Hunya), majd 1989. áprilisától, 1992. május 15. napjáig az Egyesült Mezőgazdasági Szövetkezetnél (Kondoros) végeztem munkámat, tartós megbízási jogviszonyok keretében.

1992. májusában kértem a felvételemet a Békés Megyei Ügyvédi Kamarába, melynek tagjaként, bejegyzett ügyvédként (egyéni ügyvédként) dolgoztam 2011. július 05. napjáig Békéscsabán.

2011. július 06. napjával átjegyeztek a Szegedi Ügyvédi Kamarába, melynek jelenleg is tagja vagyok. Egyéni ügyvédként ma Szegeden tevékenykedek.

Ügyvédként tartós megbízási szerződések alapján ma is több szövetkezetnél, és gazdasági társaságnál látom el a jogászi munkákat és feladatokat.  Tartós megbízási szerződéseim teljesítése mellett, természetesen eseti megbízások alapján is végzek ügyvédi tevékenységet, több gazdasági társaságnál, és értelemszerűen magánszemélyektől is fogadtam, és fogadok el megbízásokat. 

Az elhivatottság, a tárgyalókészség, a kommunikációs készség, a rugalmasság és a nyitottság  legfontosabb személyiség jegyeim.

Kiemelten kezelt szakterületeim:

  • Agrárjog (földjog, szövetkezeti jog)
  • Társasági jog és cégjog
  • Polgári jog (peres és peren kívüli eljárások, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, készítése)
  • Büntető jog (védői tevékenység ellátása)
  • Munkajog (ide értve a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó speciális rendelkezéseket is)

Értelemszerűen más jogterületeken is megfelelő jártasságot szereztem az elmúlt közel húsz éves ügyvédi tevékenységem során.

Az utóbbi években - a klasszikus jogterületeken, így a polgári jogon, társasági jogon, büntetőjogon, családi jogon, munkajogon, adójogon, csőd-, felszámolási- és végrehajtási jogon kívül - irodám igyekszik naprakészen követni az Európai Unió jogi szabályozását is a különböző jogterületeken. Szem előtt tartva az ügyfelek gyors és szakszerű kiszolgálását igyekeztem olyan műszaki infrastruktúrát kialakítani, amely ezt lehetővé teszi. Irodám ügyfelei természetesen a nap 24 órájában érhetnek el az interneten, olykor ilyen módon végzem a tanácsadási munkát. Jelenleg fejlesztés alatt áll honlapunk azon része, amelynek segítségével eseti jelleggel lehetővé kívánom majd tenni az internetes jogi tanácsadás igénybevételét is bármely felhasználó számára.

A jogászi szakma, az ügyvédi tevékenység számomra nem pusztán munka, hanem egyben élethivatás is, és ennek megfelelően igyekszem tenni mindazt, amit az ügyvéd megtehet illetve, illetve amit ügyfele érdekében meg kell tennie. Mint arra már utaltam, közel húsz éves szakmai, és ügyvédi ismerettel, illetve gyakorlattal ajánlom magamat és ügyvédjelöltemet minden leendő ügyfelünknek, bízva abban, hogy Önök is meg lesznek elégedve munkánkkal.

Egyéni ügyvédi irodám jelenleg Szegeden található, a 6724 Szeged, Londoni körút 1. IV. lépcsőház Fsz/2. szám alatt, melynek megközelíthetőségét a honlapon is megtalálja. Az iroda előtt ingyenes parkolási lehetőség van. Korszerű technikával, naprakész jogi ismeretekkel várom kedves ügyfeleimet. Irodámban fiammal, és egyben ifjú kollégámmal Dr. Harangi László ügyvédjelöltemmel dolgozom, akihez szintén bizalommal fordulhatnak, és akire ugyanúgy számíthatnak, mint rám.

Elérhetőségeinket honlapunkon megtalálják, amit naprakész módon folyamatosan frissítünk és karbantartunk, és amely további információkat is tartalmaz.

Vissza a Bemutatkozás oldalra