Dr. Harangi László

Egyéni Ügyvéd

Bemutakozás

Dr. Harangi László vagyok, 1986. 11. 04-én születtem Békéscsabán. Az általános iskolát szülővárosomban végeztem az akkori Áchim L. András Általános Iskolában. Ezt követően 2001-ben felvételiztem a Rózsa Ferenc Gimnáziumba, ahová sikerült bekerülnöm történelem-latin szakra. A középiskolai érettségimet követően gyermekkori nagy álmom felé vettem az irányt: a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára jelentkeztem jogász szakra, ahol nappali tagozaton folytattam jogi tanulmányaimat. Karunk számtalan címzetes, kiváló professzora és oktatója kezei alatt sikerült elsajátítanom a jogi szakma alapjait és fortélyait. A messzi földön híres és a szegedi jogi egyetem védjegyévé vált szigorú, nehéz és rendkívül dogmatikus követelményrendszer ellenére nagyon élveztem az egyetemi éveket, és ma már prakszisom során tapasztalom az elsajátított hatalmas tudás előnyét és erejét. 2011. júliusában avattak jogász doktorrá és azóta a Szegedi Ügyvédi Kamara tagjaként, ügyvédjelölti tevékenységet folytatok szüleimmel, ügyvédi irodánkban. Családunkban a jogászi szakma már tradicionális, hiszen évtizedek óta igyekszünk segíteni az embereknek jogi problémáik megoldásában, ügyeik intézésében.

Őszintén mondhatom, hogy azon kevesek között tudhatom magam, akik annak élhetnek, amit szeretnek csinálni. A mondás, miszerint ,,a jó jogász holtig tanul” esetemben halmozottan igaz, ugyanis jogi tanulmányaimmal a diploma megszerzését követően sem hagytam fel, 2011 szeptemberében sikeres felvételi vizsgát tettem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 2 éves angol nyelvű, amerikai jogászprofesszorok által tartott képzésére, ahol 2013. tavaszán jeles minősítésű Amerikai Jogi szakjogászi címet szereztem.

Az Amerikai Egyesült Államok jogrendszere iránti nagyfokú érdeklődésem következtében pedig a világ egyik legelismertebb jogi egyetemén, a new yorki Cardozo University School of Law egyetemen kiváló minősítéssel elvégeztem egy Pre-LL.M képzést.
Szerencsés helyzetben voltam, hiszen évfolyamom volt az első, amely az Európai Uniós jogot már, mint saját, hazánkra vonatkozó – Magyarország 2004-es csatlakozása következtében, mint tagállami – jogot sajátíthatta el. Ezen hatalmas jogterületnek az alkalmazása napjainkban ugyanis már elengedhetetlen és kikerülhetetlen. Természetesen ez irányú ismereteinket is alkalmazzuk, azaz az Európai Uniós és a nemzetközi magánjogi ügyekkel is foglalkozunk. Ez irányú érdeklődésem hatására tovább mélyítettem tudásom ezen jogág területén, melynek eredményeképpen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán Európai Uniós szakjogászi címre avattak fel 2013-ban.

Szakirányú tanulmányaimat tovább folytatván jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának European and International Business Law LL.M (Masters of Law) mesterjogászi képzésének hallgatója vagyok.
Prakszisom során minden ügyet a lehető legnagyobb szakmai precizitással és körültekintéssel intézek, hiszen úgy vélem, ez a szakma – akár csak az orvosi – egy bensőséges bizalmi viszonyon alapszik. Számomra Ügyfeleink igényei és érdekei abszolút prioritást élveznek és képviseletük során a lehetőségekhez mérten mindent ennek rendelek alá, teljes vállszélességgel mellettük állok, hiszen mindenkinek a saját ügye a legfontosabb és eszerint járok el. A rugalmas munkavégzés híve vagyok, ezzel igyekszem az ügyfélkörünk széles palettáját segíteni, hiszen előfordulhat, hogy Ügyfeleink számára valamilyen oknál fogva nem megfelelő a ,,klasszikus ügyfélfogadási idő” vagy éppen az irodánkba történő eljutás okozhat bizonyos esetekben nehézséget. Külön kiemelném, hogy a teljes szakmai precizitás megőrzése mellett igyekszünk minden ügyet a lehető leggyorsabban megoldani, amely rohanó világunkban egyre többször elengedhetetlen.
Fontosnak tartom, hogy folyamatosan képezzem magam (pl. számtalan szakmai továbbképzésre járok) a jog minden területére vonatkozóan, hiszen a 21. század gyors és folyamatosan változó jogvilágában természetesen állandóan napra késznek kell lennünk.

Szakterületeim közül, csak néhányat szeretnék kiemelni, ugyanis minden jogi szakterülettel, a jog teljes palettájával foglalkozom. Először a büntetőjogot említeném meg, azon belül külön hangsúlyoznám a közlekedési bűncselekmények körét. Mind a jeles minősítésre értékelt  évfolyamdolgozatom témája (Az emberölés egyes minősített esetei), mind a szintén jeles minősítést szerzett szakdolgozatom témája  (A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései) is ezen jogterület tárgyában született. Tanulmányaim során rendkívül mélyrehatóan elemeztem és sajátítottam el minden ehhez a jogterülethez kapcsolódó jogi és szakmai kérdéskört.
Szeretném kiemelni továbbá a munkajogot is prakszisomból. Mind a közalkalmazotti jog, mind az egyéb munkajogi területekkel is foglakozom, számos nyertes ügyet a hátam mögött tudva.

Édesanyám révén a szociális joggal is rendkívül mélyrehatóan foglalkozom a mindennapokban (integrációk, szakosított ellátás, stb.).
Ki szeretném emelni továbbá a társasági jogot, más szóval cégjogot is (annak minden vetületével együtt), hiszen a nagyhírű szegedi társasági jogi oktatás keretében ezt is nagyon alaposan és precízen sikerült elsajátítanom, így ez a nagyfokú szakmai precizitást igénylő munkakör mindig nagy sikert arat az Ügyfeleink körében.

A klasszikus polgári jogi szerződéseken túlmenően napjainkban egyre többször előfordul, hogy bizonyos atipikus – nem hagyományos – szerződések megkötésére kell, hogy sor kerüljön. Ezekben a témakörökben is otthonosan mozgok, legyen szó akár ,,alapszerződés” típusról, akár a legmodernebb, legújabb szerződési fajtáról, nem okoz problémát úgy elkészíteni, hogy az Ügyfeleink számára a legmegfelelőbb legyen.
Az utóbbi időben rendkívül elszaporodtak a különböző családi jogi szakkérdések (pl. bejegyzett élettársi kapcsolat, házassági bontó perek, házassági szerződések), így természetesen ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan is napra készen állunk minden kedves Ügyfelünk és leendő Ügyfelünk rendelkezésére.

Ha szeretne többet megtudni rólam, kérem olvassa végig önéletrajzomat is, melyet szintén megtalál a honlapunkon!

Nyugodt, békés környezetben, sok szeretettel várom már meglévő és leendő Ügyfeleinket egyaránt, irodánk címe: 6724 Szeged, Londoni körút 1. IV. lépcsőház fsz. 2. szám (honlapunkon térképet is talál a könnyebb tájékozódás érdekében), a parkolás a szomszédos Árkád bevásárlóközpont parkolóházában ingyenes.

Kérem bizalommal forduljon hozzám / hozzánk, bármilyen jogi problémája is adódna az életben, mi sok szeretettel várjuk és segítünk!

,,Számomra a jogászi szakma nem pusztán egy munka, hanem élethivatás!”

Vissza a Bemutatkozás oldalra